Zmiana stawki podatku CIT od 2017 roku!

stawka-cit

W ramach ciekawostki – czym jest leasing? 

*****

Od 1 stycznia 2017 roku płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych cieszyli się nową stawką podatku CIT obniżoną do 15%! Oczywiście nie wszyscy. 19 % wciąż obowiązywało, jednak jedynie w przypadku największych firm. Obniżona stawka obejmowała firmy – płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie.

Wraz z 2019 rokiem wprowadzone w życie zostało kolejne obniżenie podatku. Od 1 stycznia 2019 roku obwiązuje zatem stawka podatku dla małych podatników w wysokości 9%.
Zmianie uległ także limit, który określa jaka firma jest małym podatnikiem i może korzystać z ulgi. Z 1,2 mln euro wzrósł do 2 mln euro, co oznacza, że ulga jest przeznaczona dla jeszcze większej liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdecydowana większość sejmu opowiedziała się za nowelizacją ustawy. Przewidywanym efektem zmian ma być przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Polacy chętniej zakładać będą firmy, a przedsiębiorstwa małe stopniowo rozwiną się. Szacuje się, że z obniżonej stawki skorzysta aż 90% płatników. Nie ma więc na co czekać! Warto spróbować swoich sił i założyć własny biznes.

Nowelizacja ustawy zawiera przepisy uniemożliwiające przyznawanie obniżonego podatku tym, którzy podzielili swoją firmę w celu obniżenia przychodu. Tego typu przekręty nie będą więc miały sensu.

Dziura w budżecie spowodowana obniżeniem stawki zalepiona ma być uszczelnieniem systemu podatkowego.