Leasing

leasing

Termin „leasing” pochodzi z języka angielskiego i oznacza tyle co „nająć”, „wydzierżawić”. Przepisy określające leasing zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Leasingiem nazywamy umowny stosunek cywilnoprawny, którego stronami są leasingodawca oraz leasingobiorca korzystający z własności leasingodawcy w celach gospodarczych. W zamian za to płaci ustalone raty leasingowe. Leasingodawca inaczej finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy w zakresie działalność swojego przedsiębiorstwa, a później oddać tę rzecz drugiej stronie (korzystającemu) do używania i pobierania pożytków przez określony dokładnie czas.

Rodzaje leasingu:
– operacyjny,
– finansowy,
– złotówkowy,
– denominowany w walucie obcej,
– zwrotny.

Zalety leasingu:
– optymalizacja obciążeń podatkowych,
– możliwość rozliczenia podatku VAT,
– niewielkie zaangażowanie kapitału leasingobiorcy,
– łagodniejsze wymogi formalne niż w przypadku kredytu bankowego,
– spłaty korzystającego mogą być dostosowane, np. do sezonowych przychodów,
– w razie problemów finansowych możliwość przeniesienia praw i obowiązków leasingobiorcy na osobę trzecią.

Leasing w praktyce…
W praktyce leasing najczęściej dotyczy samochodów. Osoba podpisująca umowę leasingową z dealerem samochodów zobowiązuje się do opłacania comiesięcznych określonych rat, w zamian otrzymując pojazd do użytku. Po spłaceniu rat, może odkupić samochód od leasingodawcy za niedużą kwotę i stać się jego pełnoprawnych posiadaczem.

Dodaj komentarz