Co to jest spółka giełdowa?

spolka-gieldowa

Spółka giełdowa to spółka akcyjna, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Wprowadzenie spółki giełdowej wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych należy:
– pozyskiwanie kapitału na rozwój,
– poprawienie wizerunku i zwiększenie wiarygodności spółki,
– wzrost rozpoznawalności spółki oraz jej wiarygodności,
– zdobycie rynkowej wyceny spółki,
– efektywne finansowanie przejęć kapitałowych innych spółek,
– uporządkowanie struktury organizacyjnej spółki.

Procedura przekształcenia w spółkę giełdową składa się z następujących etapów:

1. Przygotowanie procesu
– podjęcie uchwały o ofercie publicznej
– ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu
– sporządzenie prospektu emisyjnego
– złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu

2. Przeprowadzenie procesu
– plasowanie oferty publicznej, obejmujące premarketing oraz marketing oferty
– podjęcie decyzji o wysokości ceny emisyjnej akcji i ostatecznej ilości oferowanych papierów wartościowych

3. Debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych
– złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dokumentów i wniosku o rejestrację przedmiotowych papierów wartościowych i dopuszczenie ich do obrotu giełdowego

4. Funkcjonowanie spółki publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych
– zapewnienie obecnym i przyszłym właścicielom instrumentów finansowych dostępu do ważnych informacji na temat spółki publicznej

Dodaj komentarz