Kurs giełdowy, a indeks giełdowy

Giełda i wszelkie inne sprawy z nią związane

Kurs giełdowy, a więc cena po której zawierane są transakcje giełdowe na danej sesji papierów wartościowych, instrumentów finansowych, bądź aktywów, które są notowane na owej giełdzie.

Kurs giełdowy określa się w oparciu o zlecenia maklerskie, które są przekazywane na giełdę. Kształtowanie się kursu giełdowego jest uzależnione zarówno od popytu, jak i od podaży na dane dobro, bądź instrument.

Kurs giełdowy możemy podzielić na:
– kurs ciągły, który jest określany w czasie trwania całej sesji giełdowej na danym instrumencie. Warto mieć na uwadze fakt, iż przyjmowane na bieżąco zlecenia maklerskie, które są realizowane, mogą mieć wpływ na wartość owego kursu.
– kurs określony, który określa się kilka razy w ciągu sesji giełdowej.

Zlecenia maklerskie mogą być przyjmowane w czasie trwania całej sesji giełdowej. Jednak mogą one zostać zrealizowane dopiero w ściśle określonym momencie od określenia kursu giełdowego.

Indeks giełdowy z kolei jest wartością obliczaną na podstawie wyceny aukcji wybranych spółek giełdowych. Jest to element, który umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie, bądź stanu jakiegoś konkretnego sektora na giełdzie.

Indeks giełdowy stanowi miarę statystyczną, która pokazuje w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie, a także w istotny sposób wpływają na zachowanie inwestorów giełdowych.

Przyglądając się na bieżąco wartościom indeksu, można bez analizowania cen aukcji poszczególnych spółek, ocenić poziom zwrotu na rynku, jak również określić kierunek ruchu cen.

Indeks giełdowy spełnia kilka różnych funkcji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
– systematyczne informowanie o sytuacji na rynku, a także jego konkretnych segmentach,
– pełnienie roli bazowego instrumentu dla instrumentów pochodnych,
– stanowienie punktu odniesienia dla oceny efektywności inwestowania,
– stanowienie specjalistycznego narzędzia, które służy do budowy indywidualnych wskaźników giełdowych,
– stanowienie substytutu portfela rynkowego, który jest istotny w teorii portfelowej oraz modelach rynku kapitałowego.

Dodaj komentarz