Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenie-umowy-o-pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest legalne tylko w sytuacji, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa.

W Polsce, wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Może ono zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jaki i pracownika.

W przypadku, gdy umowę rozwiązuje pracodawca, wypowiedzenie musi zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

Każde wypowiedzenie, w przypadku umowy o pracę, musi zostać złożone z zachowaniem odpowiedniego okresu czasu, który wynosi:

1. W przypadku umowy na czas nieokreślony lub określony:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

2. W przypadku umowy zawartej na okres próbny:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Czy wypowiedzenie umowy o pracę może być anulowane? Odpowiedź brzmi tak. Decyzja ta jest uzależniona jedynie od dobrej woli pracodawcy i pracownika.

Istnieje jednak sytuacja, w której wypowiedzenie umowy o pracę jest anulowane “z urzędu”. Sytuację tą przewiduje polskie prawo. Dotyczy ona pracownicy, która w czasie obowiązywania okresu wypowiedzenia dowie się, że jest w ciąży. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa jej zwolnić.

Dodaj komentarz