Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019!

akta-pracownicze

Już niebawem, bo od stycznia 2019 roku pracodawcy będą mieli możliwość, aby akta osobowe oraz dokumentację pracowniczą prowadzić w formie elektronicznej. Sposób ten będzie na równi z formą papierową. Głównym celem, który przyświeca tej zmianie jest uproszczenie przedsiębiorcom prowadzenia firmy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej na elektroniczną, będą musieli sporządzić jej odwzorowanie cyfrowe oraz opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Zmiany te zostaną wprowadzone po wejściu w życie przepisów Kodeksu Pracy, który został znowelizowany ustawą z 10 stycznia 2018 roku. Nowelizacja ta dotyczyła niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, a także ich elektronizacją.

Dodaj komentarz