Brak OC

ubezpieczenie-firmy

Czy wiesz czym jest leasing? Sprawdź!

OC, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to forma ubezpieczenia, która zabezpiecza ubezpieczonego w razie, gdy będzie on zobowiązany do pokrycia szkód przez siebie wyrządzonych, w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego bądź też niewypełnienia przez siebie zobowiązań zawartych na umowie.

Ubezpieczenia OC dzielimy na ubezpieczenia obowiązkowe, do których zaliczyć możemy między innymi OC adwokatów, komorników, zarządców nieruchomości, pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdem oraz ubezpieczenia dobrowolne na przykład OC nauczycieli, wychowawców, osób wykonujących zawód w służbie zdrowia.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się z wysoką karą grzywny, która oparta jest na minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 2016 roku wynosi 1850 zł.

Przykładowo brak polisy ubezpieczeniowej związanej z prowadzeniem pojazdu w następujących przypadkach wynosi:
– samochody osobowe: równowartość dwukrotnego wynagrodzenia za pracę tj. 3700 zł.
– samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: równowartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 5550 zł.
– pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 620 zł.

Dodaj komentarz