Sporządzanie listy płac – Twój obowiązek kadrowy!

sporzadzenie-listy-plac

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę główną!

Jak sporządzić listę płac? Wiele początkujących przedsiębiorców nad tym się zastanawia. Jednak, aby odpowiednio zająć się zadaniami z zakresu kadr i płac trzeba posiadać dużą wiedzę i umiejętności. To z tego powodu wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na usługi kadrowo-płacowe.

W jaki sposób sporządza się listę płac?

Sporządzenie listy płac zaczyna się od ustalenia przychodu brutto, czyli kwoty ustalonej w umowie o pracę wraz z dodatkami obowiązkowymi i dobrowolnymi. Przykładami dodatków do płacy jest na przykład dodatek za nadgodziny czy premia uznaniowa. Następnie od ustalonego przychodu brutto oblicza się składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez pracowników. Wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalenie zobowiązań wobec ZUS umożliwia ustalenie należnej zaliczki na podatek dochodowy. Od podstawy naliczenia składki zdrowotnej należy odjąć koszty uzyskania przychodu, a uzyskaną kwotę (należy zaokrąglić do pełnych złotówek) i pomnożyć razy 18%. Od otrzymanej kwoty odejmuje się 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz składkę zdrowotną, podlegającą odliczeniu od podatku. Otrzymaną w ten sposób kwotę zaokrągla się do pełnych złotówek i odejmuje od wynagrodzenia brutto razem z składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dodatkowo od wynagrodzenia brutto odejmuje się dodatkowe obciążenia, np. składka na związek zawodowy.

Przedstawiona metoda ustalania wynagrodzeń obowiązuje pod warunkiem, że pracownik nie przebywał na zwolnieniu chorobowym i przepracował wszystkie dni. W przeciwnym przypadku ustalenie wynagrodzenia następuje inaczej. Aby móc się tym odpowiednio zająć sporządzeniem listy spraw w takim przypadku, trzeba mieć sporą wiedzę. Warto jednak się nie męczyć, tylko skorzystać z pomocy specjalistów.

Dodaj komentarz