Jakie prawa przysługują pracownikowi względem pracodawcy w przypadku wynagrodzenia?

Jakie prawa posiada pracownik?

Jednym z obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy jest obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Ustalany jest z góry termin, w którym co miesiąc przedsiębiorca będzie przeznaczał wynagrodzenie osobom zatrudnionym we własnej firmie.

W sytuacji, gdy pracodawca nie realizuje obowiązku związanego z wypłatą, to pracownik skorzystać może z praw, jakie mu przysługują i zapisane są w Kodeksie Pracy. Jednym z rozwiązań jest wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia. Osoba może także wnieść pozew do sądu pracy lub złożyć stosowne zawiadomienie. Rozwiązanie współpracy bez wypowiedzenia, spowodowane nie wypłacaniem wynagrodzenia w terminie dłużej niż przez jeden miesiąc zobowiązuje właściciela jednostki gospodarczej do wypłacenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że dwu czy trzy dniowe opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia nie uprawnia pracodawcy do rozwiązania umowy – Sąd Najwyższy określił, iż termin zapłaty pracownikom obowiązuje pracodawcę do 10 dnia każdego miesiąca.

Dodaj komentarz