Po co sporządzany jest bilans urlopowy?

Kto musi sporządzać bilans urlopowy?

Pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę skorzystać mogą z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Wykorzystać go można w danym roku, w którym nabyto do niego prawa lub – ewentualnie do 30 września kolejnego roku.
Zaległości urlopowe dla pracodawcy uznać można za spory problem, dlatego warto jest je monitorować w ramach bilansu urlopowego.

Według artykułu Kodeksu Pracy, każdy pracownik ma prawo do skorzystania z corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli osoba zatrudniona została po raz pierwszy, to w roku kalendarzowym uzyska prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującemu mu do przepracowania w roku.

Urlop udzielany jest zgodnie z odpowiednim planem, który ustalany zostaje przez pracodawcę. Pod uwagę brać on powinien zarówno wnioski pracowników jak i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Dwa terminy graniczne, jakie obowiązują w związku z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego to do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym nabyte zostało prawo do urlopu lub do 30 września roku następnego.

Bilans urlopowy to dokument, który sporządzany zostaje w celu zwiększenia przejrzystości planów urlopowych. W ten sposób pracodawca ma możliwość monitorowania na bieżąco stopnia wykorzystania urlopów przez pracownika i może planować kolejne dni wolne dla pracowników do 30 września danego roku. Ewidencja zapewnia także blokadę powstania zaległości urlopowych.

Dodaj komentarz