Jakie rodzaje umów o pracę rozróżniamy?

obsluga-kadrowa

Przedsiębiorco czy wiesz jakie umowy mogą być zawierane pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem? Charakterystykę poszczególnych umów oraz sposób na ich ewentualne rozwiązanie znajdziesz w treści poniższego artykułu.

Przepisy Kodeksu Pracy, który obowiązuje w Polsce informuje nas o tym, że umowy z pracownikami mogą zostać zawarte:
– na okres próbny,
– na okres określony,
– na okres nieokreślony.

1. Umowa o pracę na okres próbny
Jest to nic innego, jak rodzaj umowy mającej na celu sprawdzenie wszelkich możliwości oraz kwalifikacji pracownika do wykonywania konkretnej pracy. Może być ona poprzedzeniem do zawarcia w następnej kolejności umowy na czas określony, bądź nieokreślony. Aczkolwiek nie ma obowiązku zawierania takiej umowy. Obowiązujący Kodeks Pracy informuje nas o tym, iż umowa na okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Jak długo trwa wypowiedzenie umowy na okres próbny?
W praktyce okresy te wyglądają następująco:
– 3 dni robocze jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
– 1 tydzień jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące,
– 2 tygodnie jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

2. Umowa na czas określony
Umowa na czas określony jest zawierana na wcześniej konkretnie ustalony czas, który jest znany zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Umowa na czas określony może zostać zawarta najdłużej na 33 miesiące, a łączna ilość tego typu umów nie może być większa niż 3. Tak więc w sytuacji, kiedy limit ten zostanie przekroczony, kolejna podpisana umowa na mocy obowiązującego w Polsce prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

W związku ze zmianami, które w życie weszły 22 lutego 2016 roku, okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony został zrównany w okresem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

3. Umowa na czas nieokreślony
Umowa ta uchodzi w prawie polskim za najbezpieczniejszy rodzaj umowy dla pracownika, ponieważ gwarantuje zdecydowanie największą ochronę przed wypowiedzeniem przez pracodawcę. Kodeks Pracy wymaga, aby złożenie wypowiedzenia owej umowy o pracę było uargumentowane konkretną przyczyną. Ponadto w przypadku umowy na czas nieokreślony, nie ma określonego terminu jej rozwiązania.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony wynosi:
– 2 tygodnie jeśli pracownik być zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc jeśli pracownik być zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dodaj komentarz