Najważniejsze zmiany w prowadzeniu firmy 2019

Rok 2019 przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców. Nowelizację niektórych ustaw znacznie uprościły prowadzenie działalności, inne z kolei utrudniły funkcjonowanie na rynku.

Oto 4 najistotniejsze zmiany przepisów dla przedsiębiorców w 2019 roku:

1.Prawo pracy
Najniższe wynagrodzenie za pracę zostało podniesione do 2250 złotych brutto. Wzrosła również minimalna stawka za godzinę do 14,70 złotych brutto. Ponadto w życie wszedł obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika.

2. ZUS
Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 63 000 złotych mogą opłacać składki ZUS proporcjonalnie do wysokości osiąganych przychodów.

3. Podatek dochodowy
Zmienione zostały zasady dotyczące rozliczania amortyzacji i leasingu kosztów eksploatacji samochodów osobowych użytkowanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

4. VAT
Skrócono okres ulgi na złe długi z 150 do 90 dni. Ponadto zapowiedziano, że od 2020 roku zostanie zmieniona siatka stawek VAT. Klasyfikacja ma zostać oparta na symbolach CN, a nie PKWIU.

Dodaj komentarz