Dział kadr i płac

kadry-i-place

Zarządzanie w przedsiębiorstwie tzw. zasobami ludzkimi jest bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań w firmach oraz instytucjach. W przypadku większości firm, obowiązkami tymi zajmuje się tzw. specjalista do spraw kadr i płac.

Istotą pracy osoby na tym stanowisku jest prowadzenie kompleksowej obsługi firmy w zakresie zatrudniania oraz wynagradzania wszystkich zatrudnionych pracowników. Wymagane jednak jest, aby osoba zatrudniona w dziale kadr i płac, szczegółowo znała Kodeks Pracy, a także na bieżąco śledziła wszelkie zmiany zachodzące w tym temacie. Prócz tego, niezbędna okazuje się znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, m.in. zajmuje się:
– prowadzeniem dokładnej dokumentacji pracowniczej,
– przygotowywaniem umów o pracę/wypowiedzeń, jak również wystawianiem świadectw pracy,
– sporządzaniem umów cywilnoprawnych,
– sporządzaniem list płac, odprowadzaniem składek ZUS, a także podatku dochodowego w imieniu pracowników,
– rozliczaniem umów o dzieło oraz umów zlecenie,
– przygotowywaniem deklaracji dla ZUS, US, GUS, PFRON,
– rozliczaniem delegacji pracowniczych,
– planowaniem urlopów pracowniczych, jak również ich ewidencjonowaniem,
– ewidencjonowaniem zwolnień lekarskich,
– pilnowaniem, aby badania okresowe pracowników były aktualne,
– organizowaniem i nadzorowaniem szkoleń BHP,
– wystawianiem zaświadczeń na temat zatrudnienia oraz zarobków,
– udzielaniem informacji o prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych,
– nadzorowaniem wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– rekrutowaniem nowych pracowników,
– sporządzeniem wymaganych dokumentów takich, jak np. raportów, zestawień i sprawozdań.

TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PODATKÓW!

One thought on “Dział kadr i płac

Dodaj komentarz