Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, a składki i podatek

wynagrodzenie-chorobowe

Z tytułu płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Te świadczenia wliczane są do wynagrodzenia pracownika, a więc można od nich odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub podatek dochodowy. Warto dokładnie poznać zasady, dotyczące tego tematu.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę, lecz tylko do 33 dnia choroby pracownika (wyjątki stanowią osoby po 55 roku życia). Ten składnik wynagrodzenia pracownika podlega składkom na ubezpieczenie zdrowotne oraz odlicza się od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

Zasiłek chorobowy finansowany jest przez ZUS. Wypłaca się go za czas choroby pracownika, powyżej 33 dni (wyjątek stanowią osoby po 55 roku życia). Od tego świadczenia pracodawca jest zobowiązany odliczyć tylko zaliczkę na podatek dochodowy. Zasiłek chorobowy mimo, że jest finansowany z środków ZUS może być wypłacany przez pracodawcę lub przez sam urząd.

Warto na końcu wspomnieć o wyjątku. Zasiłek chorobowy z ZUS w przypadku osób powyżej 55 roku życia wypłacany jest już po 14 dniu choroby takiego pracownika.

Dodaj komentarz