Jak prowadzić KPiR?

ksiegowosc-uproszczona

Księga Przychodów i Rozchodów służy do rejestrowania operacji gospodarczych dotyczących jej przychodów i rozchodów. Na jej podstawie ustala się podstawę opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do jej złożenia 1 stycznia roku podatkowego lub dnia, w którym rozpoczął działalność gospodarczą.

Księga przychodów i rozchodów prowadzona musi być w sposób rzetelny, a także zgodny z przepisami, rozporządzeniami oraz objaśnieniami.

Aby księga uznana była za rzetelną musi spełniać następujące kryteria:
– niewpisane lub błędnie wpisane kwoty nie wynoszą więcej niż 0,5% ogólnego przychodu firmy,
– brak poprawnych wpisów spowodowany jest sytuacją losową lub nieszczęśliwym wypadkiem,
– została dokonana korekta błędnych wpisów,
– błędne zapisy są spowodowane pomyłką, a podatnik posiada odpowiednie dowody księgowe je prostujące.

Księgę Przychodów i Rozchodów należy przechowywać w miejscu, w którym wykonywana jest działalność bądź w siedzibie firmy. W firmach wielkozakładowych KPiR muszą znajdować się w każdym oddziale.

W ramach przypomnienia: SPÓŁKA AKCYJNA!

Dodaj komentarz