Pełna księgowość – wszystko na ten temat!

ksiegowosc-pelna

Bez wyjątku, każda osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej musi być świadoma tego, iż jednym z jej największych obowiązków jest prowadzenie księgowości, którą możemy podzielić na dwie podgrupy, a mianowicie:
– księgowość pełna,
– księgowość uproszczona.

W dzisiejszym poście, w głównej mierze skupimy się na omówieniu kwestii księgowości pełnej, która powszechnie uważana jest za bardziej skomplikowaną, wymagającą większej precyzji i niestety bardziej kosztowną.

Dokładne zasady prowadzenia pełnej księgowości uregulowane zostały w przepisach znajdujących się w Ustawie o rachunkowości. Mówią one o tym, iż obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości występuje w przypadku:
– spółek handlowych (spółki osobowe, spółki kapitałowe + spółki cywilne),
– osób fizycznych oraz prowadzonych przez nie spółek, a także spółek jawnych i partnerskich pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży przewyższają kwotę 1 200 000 euro po przeliczeniu na polskie złotówki.

Prowadzenie księgowości pełnej jest uważane za bardzo skomplikowane, ponieważ aby prawidłowo się nią zająć, należy orientować się we wszelkich często zmieniających się przepisach prawa. Z kolei uważana jest za kosztowną, ponieważ wiążę się z koniecznością zatrudnienia księgowej lub skorzystaniem z oferty profesjonalnego biura rachunkowego.

Każdy przedsiębiorca, który obowiązkowo prowadzić musi pełną księgowość lub, który własnowolnie podjął się tego zadania, jest zobowiązany do tego, aby:
– prowadzić księgi rachunkowe,
– gromadzić i w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację firmową,
– kategoryzować przyjmowane i wystawiane dowody księgowe,
– drogą inwentaryzacji ustalać rzeczywisty stan aktywów oraz pasywów,
– dokonywać wyceny posiadanych aktywów oraz pasywów,
– prawidłowo ustalać wynik finansowy,
– sporządzać sprawozdania finansowe.

Dodaj komentarz