Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Kto musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym określana jest jako koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy zobligowani są do dokonania odpisów amortyzacyjnych, aż do momentu całkowitego zużycia środka trwałego, dzięki czemu wartość początkowa jest ujmowana w kosztach podatkowych.

Obniżenie stawek amortyzacji stanowi jeden z prostszych sposobów bezpośredniego wpływu na dochód w danym okresie rozliczeniowym.
Rzeczowe składniki majątku można zarejestrować w miesiącu nabycia środka trwałego.
Na wysokość odpisów amortyzacyjnych wpłynąć można na dwa sposoby – metodą amortyzacji czyli liniowo i degresywnie lub poprzez zmianę aktualnej stawki.

Pierwsze rozwiązanie polega na uznaniu, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania lub degresywną metodą, polegającą na tym że w każdym kolejnym roku amortyzacja naliczana jest od mniejszej podstawy.
Drugi sposób, czyli degresywny stosowany może być do momentu, kiedy roczny odpis ustalony na początku roku jest mniejszy od rocznego odpisu wyznaczonego metodą liniową. Przepisy ustaw o podatku dochodowym stanowią, że podatnicy mogą obniżać stawki dla poszczególnych środków trwałych, pod warunkiem że modyfikacja dokonana została na początku miesiąca, w którym dane środki zostały wprowadzone do ewidencji.

One thought on “Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Dodaj komentarz