Rejestracja fundacji w Polsce

zalozenie-fundacji

W ostatnim czasie bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to ludzie podejmują decyzję o przeprowadzeniu procesu rejestracji fundacji. Oczywiście jest to świetny pomysł, ale czy aby na pewno każdy może założyć ową formę prawną…? Sprawdziliśmy, więc zapraszamy do zapoznania się z poniższymi artykułami!

Fundacja może zostać powołana przez osoby fizyczne, bądź prawne, które posiadają środki finansowe na realizację zamierzonych celów. Mogą je założyć zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.

Najważniejszym dokumentem w przypadku każdej fundacji, jest jej statut. Cele, które zostają do niego wpisane, w głównej mierze muszą być wpisane zgodnie z podstawowymi interesami społecznymi RP, do których zalicza się:
– ochronę zdrowia,
– rozwój gospodarki i nauki,
– oświata i wychowanie,
– kultura i sztuka,
– opieka i pomoc społeczna,
– ochrona środowiska,
– opieka nad zabytkami.

Prócz sporządzenie statutu, do zadań fundatora (założyciela) należy także pokrycie tzw. funduszu założycielskiego, jak również złożenie oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Momentem, kiedy fundacja nabywa osobowość prawna, jest dokonanie wpisu do KRS, a więc powszechnie znanego Krajowego Rejestru Sądowego

Dodaj komentarz