Faktoring – dobry sposób na poprawę płynności finansowej

prowadzenie firmy

Warunki dla przedsiębiorczości dalekie są w Polsce od idealnych. I choć jak zapewnia Polski Instytut Ekonomiczny, w 2024 r. inflacja ma spaść do poziomu 5,1%, to nadal będzie niekorzystnie oddziaływać na płynność finansową wielu firm. Jednym z narzędzi, które pomaga zachować stabilność działalności, jest faktoring. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego mechanizm ten wart jest szczególnej uwagi przedsiębiorców.

Faktoring pozwala natychmiast uzyskać środki pieniężne

Faktoring to w dużym uproszczeniu – zamiana należności na gotówkę. Jeśli współpracujesz z branżą budowlaną czy logistyczną, musisz liczyć się z potrzebą wystawiania klientom faktur z odległym terminem płatności. Czasami wynosi on nawet 90 dni. 

To zamraża Twoje środki i uniemożliwia ich inwestowanie w rozwój, doposażenie firmy czy opłacenie bieżących należności.

Korzystając z faktoringu – odsprzedajesz nieprzeterminowane faktury i natychmiast otrzymujesz środki od firmy faktoringowej po potrąceniu ustalonej wcześniej prowizji. Odzyskaniem należności, w terminie wskazanym na fakturze, zajmie się ona już we własnym zakresie.

W przeciwieństwie wiec do windykacji – tutaj otrzymujesz pieniądze na długo przed upływem terminu płatności. Twoi klienci mogą postrzegać to jako spory atut współpracy Tobą. Mają pewność, że nie będziesz ponaglać ich z płatnością przed datą podaną na fakturze. Z partnerami, którzy szanują wewnętrzne regulacje firm i potrzebę wydłużonych terminów płatności współpracuje się chętniej.

Faktoring zabezpiecza przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów  

Trudne warunki ekonomiczne odbijają się na płynności finansowej przedsiębiorstw w różnym stopniu. Nawet jeśli Twoja firma prężnie się rozwija, to upadek działalności przedsiębiorstw klientów może doprowadzić do bardzo poważnych negatywnych skutkowi dla Ciebie.

Wystarczy, że klient, dla którego zrealizujesz duży projekt, zmagać się będzie z trudnościami finansowymi, a zapewne nie opłaci terminowo faktury. W konsekwencji więc wpłynie to również na Twoją płynność finansową.

Czy masz na tyle dobrą sytuację, aby ryzykować? Nie musisz dostarczać sobie dodatkowych nerwów. Decydują się na faktoring pełny lub mieszany (ofertę znajdziesz na stronie: https://pragmago.pl/ ), pozbywasz się ryzyka niewypłacalności klientów.

Faktoring zapobiega utracie dostępu do spodziewanych środków finansowych

Jeśli zaplanujesz szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu czy doposażenie stanowisk, każde opóźnienie w uregulowaniu należności przez klienta może zmusić Cię do zmiany tych zamierzeń. To natomiast spowolni rozwój, a dalej – pozwoli, aby wyprzedziła Cię konkurencja.

Gdy więc spodziewasz się przelewu w określonym terminu, każdy dzień zwłoki rodzi stres. Tymczasem wcale nie musisz na to niecierpliwie czekać. Odsprzedając fakturę firmie faktoringowej, możesz realizować plany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Mało tego! Zachowanie płynności finansowej pozwoli na szybszą reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i nagłe szanse biznesowe.

Taka elastyczność czyni Twoją firmę poważnym partnerem biznesowym – jawi się potencjalnym klientom jako marka, która dba o rozwój, uważnie obserwuje rynek i odpowiedzialnie planuje swoje działania.

O faktoringu dowiesz się więcej na https://pragmago.pl/porada/faktoring/ 

Dodaj komentarz