Zdalna czy tradycyjna rejestracja spółki z o.o.?

Zalozenie-spolki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami.

Rejestracja spółki z o.o. może odbyć się w sposób tradycyjny lub uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki charakteryzuje się obecnością notariusza, który tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego. Rejestracja spółki z o.o. w sposób uproszczony odbywa się na platformie teleinformatycznej. Umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego lecz na podstawie wzoru dostępnego na stronie.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 500 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • taksa notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego.

Uproszczona rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 250 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.

One thought on “Zdalna czy tradycyjna rejestracja spółki z o.o.?

Dodaj komentarz