Bitcoin jako przychód kapitałowy

kryptowaluty

Każda osoba, która zdecyduje się sprzedać kryptowalutę na giełdzie, bądź w kantorze lub po prostu wymieni ją na tradycyjny pieniądz, będzie zobowiązana do opłacenia 19% podatku PIT. Z kolei wymiana jednej e-waluty na inną, będzie neutralna pod względem podatkowym.

Nowe, kompleksowe zasady opodatkowania handlu e-walutami wynikają z nowelizacji ustaw odnośnie podatku PIT i CIT, ordynacji podatkowej oraz innych tego typu ustaw.

Z planowanych do wprowadzenia przepisów wprost będzie wynikać, iż wszelkie przychody z obrotu kryptowalutami w PIT będą zaliczane do kapitałów pieniężnych. Zmiany te będą dotyczyć także osób zarabiających na obrocie e-walutami w ramach działalności gospodarczej.

Niemożliwe będzie łączenie strat na obrocie kryptowalutami z dochodami (nawet w ramach tego samego źródła). Informacje te są bardzo istotne, ponieważ w ostatnim czasie kursy bitcoina miały częściej tendencję malejącą, niż rosnącą.

Dodaj komentarz