Zamknięcie roku obrotowego – obowiązki

rozliczenia-ksiegowe

Zamknięcie roku obrotowego w każdej jednostce to czas wytężonej pracy, zwłaszcza dla księgowego. Wiąże się ono z licznymi obowiązkami…

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiąże się z ustaleniem sald końcowych, porównaniem ich z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokonaniem niezbędnych korekt, sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych o raz zestawieniem obrotów i sald kont analitycznych.
2. Inwentaryzacja, której celem jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku i źródeł jego pochodzenia. Służy ustaleniu zgodności stanu faktycznego ze stanem księgowym, rozliczeniu osób odpowiedzialnych, dokonaniu oceny przydatności składników majątku jednostki, a także przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem.
3. Sporządzenie sprawozdania finansowego.
4. Badanie sprawozdania finansowego.
5. Zatwierdzenie sprawdzania przez odpowiedni organ, czyli np. zgromadzenie wspólników.
6. Złożenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego w KRS i Urzędzie Skarbowym.
7. Otwarcie ksiąg rachunkowych.

 

DOWIEDZ SIĘ WSZYSTKIEGO O GIEŁDZIE! 

Dodaj komentarz