Rachunkowość to nie tylko finanse!

rachunkowość a finanse

Słysząc słowo rachunkowość, na ogół kojarzy się ono z prowadzeniem finansów i podatkami. W pewnym sensie jest to słuszne skojarzenie. Przyznać trzeba jednak, że rachunkowość to nie tylko to. Ma ona bardzo duże znacznie w zarządzaniu firmą, w planowaniu jej rozwoju oraz podejmowaniu bieżących i przyszłych decyzji gospodarczych. Z tego też powodu można mieć do czynienia nie tylko z rachunkowością finansową (najbardziej znaną), lecz z rachunkowością zarządczą czy podatkową.

Chociaż rodzajów rachunkowości jest bardzo wiele, nie można jej mylić z księgowością.
– Księgowość jest sposobem rejestracji, zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych.
– Rachunkowość stanowi cały system ewidencji, przetwarzania i wykorzystywania informacji finansowych. W jej w skład wchodzi księgowość, a także kalkulacja kosztów oraz sprawozdawczość finansowa.

W tytule tego postu, padło wyrażenie – RACHUNKOWOŚĆ TO NIE TYLKO FINANSE – jest ono w części prawdą, gdyż rachunkowość znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Przyznać trzeba jednak, że jej główne zastosowanie znajduje się w planowaniu i zarządzaniu finansami firmy. Dlatego też wiązanymi z tym kwestiami, powinni się zajmować specjaliści. Stąd też warto powierzyć rachunkowość specjalistom z biura rachunkowego.

Dodaj komentarz