Ubezpieczenia – koszt pracodawcy czy pracownika?

ubezpieczenie-pracownikow

Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę, a czasami na podstawie umów cywilnoprawnych, pracodawca zobowiązany jest opłacić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za pracownika. Jednak czy koszt ten ponosi tylko pracodawca?

Ubezpieczenia społeczne obejmują:
– ubezpieczenie emerytalne – 19,52%,
– ubezpieczenie rentowe – 8%,
– ubezpieczenie chorobowe -2,45%,
– ubezpieczenie wypadkowe – śr. 1,8%,
– FP (Fundusz Pracy) – 2,45%,
– FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – 1%.

Pracodawca ponosi koszt ubezpieczenia emerytalnego (9,76%), rentowego (6,5%), wypadkowego (w całości) oraz FP i FGŚP. Pozostała część ubezpieczeń społecznych jest kosztem pracownika. Odejmowana jest od wypłaty, łącznie z składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Odpowiadając na pytanie w tytule:
Ubezpieczenie społeczne pracownika jest kosztem zarówno pracownika, jak i przedsiębiorcy. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne tylko pracownika.

Dodaj komentarz