Spółka akcyjna

spolka-akcyjna

Na samym początku należy nadmienić, iż spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych i regulowana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Jako spółka kapitałowa, kumuluje różnej wielkości kapitały wielu zarówno osób fizycznych, jak i firm. Spółkę akcyjną założyć może już jedna osoba, której zadaniem jest zebranie kapitału od poszczególnych akcjonariuszy, których wkład nazywany jest kapitałem akcyjnym, na który składają się akcje o jednakowej wartości nominalnej.

Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał, którego minimalna kwota wynosi 100 000 złotych. Prócz zebrania kapitału, aby założyć spółkę akcyjną, należy ustanowić jej statut w formie aktu notarialnego, a następnie z chwilą wpisania zakładanej spółki do RH, czyli Rejestru Handlowego, spółka nabywa osobowość prawną. W związku z tym, że od tego momentu spółka akcyjna jest osobą prawną, za wszelkie swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Organy w spółce akcyjnej:
– zgromadzenie wspólników,
– zarząd,
– rada nadzorcza.

Jak założyć spółkę akcyjną?
1. Sporządzenie tzw. statutu spółki w formie aktu notarialnego.
2. Wniesienie środków pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego.
3. Powołanie organów występujących w spółce akcyjnej.
4. Wpisanie spółki do Rejestru Sądowego.

Zalety spółki akcyjnej:
– łatwość gromadzenia oraz pozyskiwania kapitału,
– brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
– łatwość sprawdzenia wiarygodności spółki.

Wady spółki akcyjnej:
– drogi oraz bardzo skomplikowany proces rejestracji spółki,
– liczne wymagania odnośnie działalności spółki,
– obowiązek prowadzenia pełnej księgowości z działalności spółki,
– obowiązek korzystania z obsługi prawnej, finansowej oraz zarządczej,
– bardzo skomplikowany proces w przypadku likwidacji.

Dodaj komentarz