Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2021

W ubiegłym roku politycy zapowiadali, że pod koniec 2020 roku wysokość tak zwanej “najniższej krajowej” będzie wynosiła 3000 zł. Najprawdopodobniej jednak obecna sytuacja gospodarcza nie pozwoli na zrealizowanie obietnic.

Właśnie pojawiły się informacje na temat wzrostu najniższej krajowej, od stycznia 2021.

Zgodnie z projektem budżetu, opracowanym na przyszły rok, przewiduje się wzrost PKD o 4% i wzrost inflacji o 1,8%. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i będzie wynosiło 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa w przyszłym roku będzie wynosić natomiast 18,30 zł czyli wzrośnie 1,30 zł. Jeżeli plan budżetu zostanie zaakceptowany w ramach Rady Dialogu Społecznego, minimalne wynagrodzenie będzie stanowiło 53,2 % średniego wynagrodzenia.

W ciągu ostatnich 5 lat, z roku na rok płaca minimalna sukcesywnie rosła. W 2015 roku wynosiła zaledwie 1750 zł.
Ze względu na kryzys gospodarczy oraz trudną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, właściciele firm postulują o pozostawienie minimalnej stawki na niezmiennym poziomie. Wzrost kosztów zatrudnienia niestety może spowodować likwidację części miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost bezrobocia.