Jak opodatkować dochody firmy?

podatki-w-firmie

Więcej na temat roku podatkowego – tutaj! 

Rodzaj podatku dochodowego w Polsce zależny jest od formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej.  To od podatnika zależy w jaki sposób będzie chciał się rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Ogólne rzecz biorąc, forma opodatkowania dochodów firmy zależy od:
– rodzaju, przedmiotu i wielkości prowadzonej działalności,
– wysokości osiąganych przez firmę dochodów,
– samego podatnika (w pewnym zakresie).

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje podatku dochodowego – od osób fizycznych i od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:
– podatek progresywny, czyli opodatkowania przychodów według skali podatkowej,
– 19 % podatek liniowy,
– podatek ryczałtowy, według stawek, które są określone przez Urząd Skarbowy: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (20 % , 17 % ; 8,5 % ; 5,5 % ; 3 % ).

Podatek dochodowy od osób prawnych:
– 19 % stawka podatku na zasadach ogólnych oraz od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
– 9% stawka podatku dotycząca małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność do limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote.