Przekazanie 1% podatku – rozliczenia podatkowe

rozliczenie-podatkowe

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji publicznoprawnych. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę i wykaże to w deklaracji podatkowej to Naczelnik Urzędu Skarbowego w jego imieniu przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na odpowiedni rachunek bankowy wskazanej organizacji.

Podatnik ma prawo wybrać na jaką organizację chce przekazać swój 1% podatku. Istotne jest to, aby wybór dotyczył organizacji istniejącej. Warto więc przed wyborem sprawdzić aktualny wykaz OPP na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kto może przekazać 1%?
1 % podatku może zostać przekazany wyłącznie przez osoby, które w odpowiednim terminie złożyły deklarację podatkową lub jej korektę. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

One thought on “Przekazanie 1% podatku – rozliczenia podatkowe

Dodaj komentarz