Nowa ordynacja podatkowa

ordynacja-podatkowa

Ordynacja podatkowa stanowi swoisty kręgosłup dla istniejących ustaw podatkowych. Jest to 687 artykułów oraz ustawa wprowadzająca, w skład której wchodzi kolejnych 165 artykułów oraz 40 projektów rozporządzeń podatkowych.
Nowa ordynacja podatkowa ma wejść w życie 1. stycznia 2019 roku. Jej podstawowymi celami ma być ochrona prawa podatników w relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększenie skuteczności i efektywności w poborze podatków.

Co zasadniczo zostanie zmienione?
Przede wszystkim na nowo zostaną zdefiniowane niektóre pojęcia. Kolejno wprowadzona zostanie kompleksowa regulacja użycia środków korespondencji w prawie podatkowym. Przebudowane zostaną również kryteria wyłączenia pracownika organu podatkowego z prowadzenia spraw z zakresu podatków. Poprawione mają zostać także przepisy o deklaracjach podatkowych i rozszerzone możliwości płacenia podatków przez inną osobę niż podatnik. Zmienione zostaną również terminy przedawnienia podatków oraz kary i interpretacje podatkowe.

Dodaj komentarz