Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową – konsekwencje

usluga-przeksztalcenia-spolki

Jak zapewne Państwo wiedzą, działalność jednoosobowa może zostać przekształcona w spółkę kapitałową zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z tymi przepisami, spółce przekształconej będą przysługiwały wszystkie prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zasada ta w zupełności dotyczy stosunków cywilnoprawnych. Zupełnie odwrotna sytuacja występuje w przypadku praw i obowiązków podatkowych. Otóż podmiotem, który będzie zobowiązany do realizowania obowiązków podatkowych związanych z działalnością gospodarczą, będzie ta osoba fizyczna.

Z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą. Z kolei osoba fizyczna – jej wspólnikiem. Będzie to dzień przekształcenia. Wówczas przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o wykreślenie spółki z CEIDG. Spółka uzyskuje nowy NIP oraz REGON. Po wpisie spółki do KRS, spółka będzie zobowiązana złożyć w urzędzie Skarbowym wniosek NIP-8.

Spółka kapitałowa, która powstała w wyniku procedury przekształcenia, będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia wpisania spółki do KRS. Do momentu wpisania przekształcenia spółki do KRS, działalność jest prowadzona indywidualnie, a od chwili wpisu funkcjonuje już jako spółka kapitałowa.

Spółce przekształconej przysługiwać będą wszelkie prawa oraz obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Mowa o prawach oraz obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę jednoosobowego. Bowiem jak się okazuje – przekształceniu ulega nie tylko podmiot, ale również podmiot jego działalności, czyli całe przedsiębiorstwo. Warto wiedzieć, iż spółka po przekształceniu wciąż będzie podmiotem m.in. zezwoleń, koncesji, a także ulg, które zostały mu przyznane przez procedurą przekształcenia.

Dodaj komentarz