Jak sprzedać udziały w spółce z o.o.?

sprzedaz-spolki

Jak zapewne Państwo wiedzą – posiadanie udziałów spółki z o.o. wiążę się z zarówno prawami, jak i obowiązkami, jakie spoczywają na przedsiębiorcy. Właśnie jednym z takich praw jest możliwość zbycia swoich udziałów.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa w żaden sposób nie regulują precyzyjnie owej kwestii. W zdecydowanej większości takich przypadków wykorzystuje się umowę kupna-sprzedaży. Konieczne jest jednak, aby owa umowa była sporządzona w formie pisemnej wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami. Sprzedaż udziałów w przypadku spółki z o.o. wymaga powiadomienia o owym fakcie reszty udziałowców. Dopiero po dopełnieniu owego obowiązku, przejęcie udziałów staje się w pełni skuteczne.

Po przedstawieniu informacji o sprzedaży udziałów oraz okazaniu dokumentu sprzedaży, nowy wspólnik musi zostać wpisany do księgi udziałów. W następnej kolejności lista wspólników podpisana przez wszystkich udziałowców, powinna zostać przedstawiona w Sądzie Rejestrowym.

UWAGA! Całkowite wyłączenie prawa do zbycia udziałów jest niemożliwe, aczkolwiek umowa danej spółki może określać pewne ograniczenia w tej kwestii. Aby zapobiec przejęciu udziałów przez niepowołane osoby, można uzależnić sprzedaż udziałów od np. decyzji ogółu wspólników.

Jeśli udział zostanie objęty współwłasnością, nie może nim dysponować jedynie jeden wspólnik. Z kolei ewentualna sprzedaż udziałów spółki z o.o. musi być wspólną decyzją wszystkich właścicieli.

Dodaj komentarz