Minimalna stawka godzinowa!

minimalne-wynagrodzenie

Umowy śmieciowe to odwieczny problem państwa, a przede wszystkim zatrudnionych na ich zasadach pracowników.

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło bo o nich tu mowa do tej pory nie zapewniały zatrudnionym na ich podstawie osobom żadnego ubezpieczenia, a nawet podstawowych standardów pracy.
Od roku 2017 niegodności te mają zostać w znacznym stopniu zniwelowane. Przede wszystkim została wprowadzona minimalna stawka godzinowa, która wynosi 12 zł. Co ważne pracownik nie może zrzec się tej kwoty.
Bardzo ważne dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie stało się poszerzenie zakresu działań Państwowej Inspekcji Pracy, która może skontrolować warunki w jakich dane osoby pracuje.
Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest także do ewidencjonowania czasu pracy takich osób.
Z tytułu niewypełnienia swoich obowiązków pracodawca może zostać ukarany karą finansową wynoszącą nawet 30 000 złotych.

Ustawa ta ma na celu obniżenie liczby osób bezpodstawnie zatrudnianych na podstawie umów śmieciowych.

Sprawdź: Jaką formę prawną wybrać?

Dodaj komentarz