Jaką formę prawną wybrać?

forma-prawna

Przedsiębiorca decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej musi wcześniej zastanowić się nad tym, w jakiej formie będzie powstawała jego firma. Jest to bez wątpienia najważniejsza decyzja, z jaką zmierzyć musi się przedsiębiorca. Wybór ten powinien zostać oparty o informacje takie, jak np. to czy firma będzie prowadzona jednoosobowo czy ze wspólnikiem, jak powinna wyglądać odpowiedzialność wspólników, a także suma kapitału, którym dysponuje przedsiębiorca.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do tego, aby określić wszystkie wcześniej wymienione kwestie. Bardzo ważna jest kwestia finansowych możliwości założenia firmy. Bardzo istotne jest to, iż w przypadku przedsiębiorcy, który chce działać samodzielnie, to właśnie on pokrywa wszelkie koszty zakładania firmy, z kolei w przypadku firmy zakładanej przez kilku wspólników, koszty te są dzielone w równych proporcjach na każdego z nich.

Przedsiębiorca ma możliwość dokonania wyboru jednej spośród poniższych form działalności:
– jednoosobowa działalność – to najprostsza forma prowadzenia działalności, jest chętnie wybierana, zwłaszcza przez osoby, które rozpoczynają swoją pierwszą działalność,
– spółka z o.o. – charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki,
spółka akcyjna  – charakteryzuje się prostotą w pozyskiwaniu kapitału, kapitał składa się z akcji o równych wartościach,
– spółka komandytowa – charakteryzuje się występowaniem dwóch typów wspólników – komandytariuszy i komplementariuszy,
– spółka komandytowo-akcyjna – charakteryzuje się występowaniem dwóch typów wspólników – komplementariuszy i komandydariuszy,
– spółka cywilna – jej działalność oparta jest na współdziałaniu osób fizycznych, którzy związani są umową spółki,
– spółka jawna- jest ona regulowana w Kodeksie spółek handlowych w sposób najbardziej szczegółowy,
– spółka partnerska – przeznaczona jest do prowadzenia działalności przez osoby, które wykonują wolne zawody.

Dodaj komentarz