Egzekucja z wynagrodzenia pracownika

wynagrodzenie

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Potrącenia takie musi przeprowadzić w następujących sytuacjach:
– na świadczenia alimentacyjne,
– na inne zobowiązania z tytułów wykonawczych,
– z tytułu udzielonych pracownikowi zaliczek,
– na pokrycie kar pieniężnych przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Egzekucja alimentów nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia oraz połowy pensji w przypadku innych świadczeń i zaliczek.

Kwota wolna od potrąceń to pensja nie przekraczająca minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym po potrąceniu składek na podatek oraz składki do ZUS; 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń na zaliczki udzielone pracownikowi; 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych.

 

Dodaj komentarz