Numer NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

Numer NIP – jak go uzyskać? W jakiej sytuacji należy podać informacje wynikające z posiadania numeru NIP?

Numer NIP

Numer NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej.

Oznacza dziesięciocyfrowy kod identyfikujący podatników w Polsce, płatników i inkasentów (pierwsze cyfry określają kod urzędu nadającego numer, dziesiąta cyfra stanowi funkcję kontrolną).

Przypisany jest do osób prowadzących swoją działalność gospodarczą już na etapie zakładania podmiotu.

Kto musi posiadać NIP?

  • osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą
  • osoby prawne np. fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne,
  • jednostki prawne np. spółki jawne, partnerskie, komandytowe,
  • podatników podatku od towaru i usług,
  • płatników podatków,
  • płatników składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoby, wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

NIP – kiedy należy go podać?

▪ w momencie składania deklaracji, zeznań podatkowych

▪ podczas dokonywania płatności

▪ na wniosek organów administracji rządowej, samorządowej, Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli

▪ na żądanie banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, stron czynności cywilno-prawnych, płatników, inkasentów.

 

W wielu przypadkach (składanie ofert przetargowych, składanie wniosku o udzielenie kredytu) należy posiadać zaświadczenie o nadanym numerze NIP w celu dokonania identyfikacji przedsiębiorcy.

Jak sprawdzić numer NIP?

Wystarczy wpisać w wyszukiwarcę CEIDG nazwę podmiotu, aby uzyskać pełne informacje w zakresie numeru NIP.