Akcje i obligacje

akcje-i-obligacje

Sposobów inwestowania jest wiele. Zasada jest taka “im więcej ryzykujesz tym więcej możesz zyskać”. Mając na uwadze tą myśl możemy wyróżnić podstawowe różnice pomiędzy najpopularniejszymi papierami wartościowymi, czyli akcjami spółek notowanych, a państwowymi obligacjami skarbowymi.

Papiery wartościowe to prawa majątkowe występujące w postaci dokumentów bądź zapisów informatycznych w systemie na rachunku papierów wartościowych.

O akcjach mówi się w odniesieniu do spółek akcyjnych, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to udziałowy instrument finansowy, który potwierdza udział w kapitale spółki notowanej wraz z czym umożliwia udział w zyskach i czynnościach decyzyjnych.

Obligacje stanowią papiery wartościowe o dłużnym charakterze. Stwierdzają zaciągnięcie długu przez emitenta obligacji u jego nabywcy. Emitent zobowiązany jest do wypłacania posiadaczowi obligacji oprocentowania oraz do zwrotu wartości nominalnej w terminie wykupu. Oprocentowanie zazwyczaj jest niskie, gdyż wynika z ponoszonego ryzyka i wiarygodności kredytowej emitenta.

Dodaj komentarz