Płaca minimalna w 2019 roku

minimalne_wynagrodzenie

Od 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto dla pracownika będzie wynosiło 2200 złotych, a więc o 100 złotych więcej niż w roku bieżącym. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również otrzymają podwyżkę z 13, 70 do 14, 50 złotych za godzinę pracy.
Początkowo resort pracy proponował większy wzrost wynagrodzenia do kwoty 2250 złotych, jednak na rozwiązanie to nie zgodziło się Ministerstwo Finansów.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje niemal 1,5 miliona Polaków, a więc aż 13% wszystkich pracowników. Przy tej okazji należy podkreślić, że wynagrodzenie poniżej minimalnej krajowej narusza prawa pracownicze w związku z czym przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na pracownik na rękę otrzyma 1613 złote.

W przypadku zatrudnienie na niepełny etat pracownik otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości wypracowanych godzin.

Dodaj komentarz