Terminy złożenia przez przedsiębiorcę PIT-28, PIT-11, PIT-40

Jaki jest termin złożenia PIT? Kto i kiedy powinien wysłać PIT do US? Przypominamy, iż przedsiębiorcy będący płatnikami powinni do 31 stycznia 2022 roku złożyć w formie elektronicznej informację podatkową PIT-11 lub PIT-40A/11A za 2021 rok.

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnia i przekazuje tą informację do Urzędu Skarbowego oraz pracownikowi.

Deklarację PIT-11 należy złożyć na formularzu w wersji 24, natomiast PIT-40A/11A na wersji 20 formularza. (oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza).

Podatnicy rozliczający swoje dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym od 15 lutego do 28 lutego 2022 roku powinni złożyć swoje zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego na formularzu PIT-28.

Rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają podatnicy wykonujący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych bądź jawnych, a także podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy.

Deklarację PIT-28 można złożyć przez Internet lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym.