Jak legalnie obchodzić podatki?

opodatkowanie-firmy

Wysokie podatki są zmorą każdego przedsiębiorcy, a jednocześnie jego obowiązkiem. Za uchylanie się od zobowiązań podatkowych czekają przedsiębiorców bardzo surowe kary. Mogą nie tylko zostać skazani, lecz na ich firmy czy ich samych zostaną nałożone wysokie kary podatkowe.

Sposobów na zmniejszenie zobowiązań finansowych jest wiele. Jedne są w pełni legalne, natomiast inne wcale. Aby legalnie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe można rozważyć następujące rozwiązania:
– zaliczenie własnego dochodu w poczet dochodu innej osoby, mieszczącej się w niższym przedziale podatkowym,
– odraczanie podatków,
– rezygnacja z możliwości uzyskania dodatkowego przychodu, w przypadku opodatkowania progresywnego,
– planowanie struktury przedsięwzięcia (np. zakładanie spółek z o.o. komandytowych),
– arbitraż podatkowy, czyli wykorzystywanie różnic w stopach podatkowych w przypadku różnych rodzajów dochodu, jednostek czy krajów,
– polityka cen transferowych/stosowanie optymalizacji podatkowej.

Dodaj komentarz