Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

SFWON

Zgodnie z nową ustawą, przyjętą przez Radę Ministrów, od 2019 roku wprowadzony zostanie nowy podatek, tak zwana “danina solidarnościowa”. Ma ona zasilać Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego dotyczy cała ustawa

Podatek solidarnościowy to nie jedyne źródło finansowania Funduszu. Oprócz tego SFWON zostanie zasilony funduszami z Unii Europejskiej, a także dzięki odsetkom od swoich środków.

Nowa ustawa wiąże się z wieloma kontrowersjami. Przede wszystkim dotyczą one daniny solidarnościowej. Mimo zapewnień ustawodawcy o zaletach takiego rozwiązania, przedsiębiorcy w większości są mu przeciwni.Niektórzy z nich są zdania, że dodatkowe fundusze na świadczenia socjalne nie powinny być pozyskiwane przez nakładanie coraz to nowych podatków. Według nich warto poszukać źródeł finansowania w innych programach socjalnych, które są mniej ważne. Rosną obawy, że taka sytuacja może pogłębić podziały między różnymi grupami społecznymi.

Według Rządu, nowa ustawa pomoże w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Przewiduje się, że inicjatywa ta pozwoli na zwiększenie ich zatrudnienia. Czy te przewidywanie okażą się prawdziwe – pokaże czas.

Prace nad ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wciąż trwają.Choć jej ostateczny kształt może ulec jeszcze zmianom, to daniny solidarnościowej raczej nie uda się uniknąć. Pewnym jest, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Dodaj komentarz