Czy można zmusić przedsiębiorcę, aby poprawił fakturę?

faktura-korygujaca

Za poprawność faktury co do zasady odpowiada sprzedawca. Jeżeli nabywca odkryje, że jest ona niezgodna z rzeczywistością powinien interweniować. Jednak czy można zmusić sprzedawcę aby poprawił wystawiony przez siebie dokument?

Podczas posługiwania się nierzetelną fakturą zarówno sprzedawca jak i nabywca popełniają czyn zabroniony, jednak tylko sprzedawca może samodzielnie poprawić jej poszczególne elementy. Nabywca do wykorzystania ma wyłącznie notę korygującą, za pomocą której może dokonać korekty tylko mało istotnych błędów.

Nabywca może zmusić sprzedawcę do wystawienia faktury korygującej w następujących sytuacjach:
– gdy faktura jest niezgodna z przepisami, a więc np. jeżeli nie posiada elementów niezbędnych,
– jeżeli faktura jest niezgodna z umową, wówczas pierwszeństwo będzie miała umowa zawarta na piśmie pomiędzy stronami umowy.

Gdy faktura jest zgodna z przepisami i z umową wówczas nie można nic zrobić. Dotyczy to też sytuacji gdy sprzedawca korzysta ze zwolnień, które nie są nabywcy na rękę.

 

Przeczytaj także: Centralny Rejestr Faktur

One thought on “Czy można zmusić przedsiębiorcę, aby poprawił fakturę?

Dodaj komentarz