Jak prowadzić działalność niezarejestrowaną?

rejestracja-spolki

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy dające możliwość na prowadzenie działalności, bez konieczności jej zarejestrowania w CEIDG. Jednak, aby dany przedsiębiorca posiadał ową możliwość, musi spełnić kilka warunków.

„Działalność niezarejestrowana” została wprowadzona w ramach Konstytucji Biznesu. Od tego momentu, wszystkie osoby, które zajmują się wykonywaniem drobnych usług, osiągając niewielkie dochody, nie mają obowiązku rejestrowania swojej działalności.

Działalność może nie być ewidencjonowana, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
– musisz być osobą fizyczną,
– przychód z Twojej działalności za miesiąc nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia,
– nie możesz mieć na koncie prowadzenia własnej działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Nie da się ukryć, iż prowadzenie działalności niezarejestrowanej jest pewnego rodzaju przywilejem, z którego można, ale nie trzeba skorzystać. Rejestrację takiej działalności można przeprowadzić w obojętnie jakim momencie. Jednak w sytuacji, kiedy Twój przychód przekroczy określony limit, masz 7 dni na przeprowadzenie rejestracji w CEIDG.

Dodaj komentarz