Zatrudnianie młodocianych pracowników na wakacje

pracownicy

Za pracownika młodocianego zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy uważana jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione.

Pracodawca może zatrudniać młodocianego pracownika, tylko wtedy, gdy:

  • ukończył on co najmniej gimnazjum,
  • posiada świadectwo lekarskie, które stwierdza, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu.

Młodzi pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas próbny do wykonywania prac lekkich. Praca ta nie może:

  • powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia i rozwoju psychicznego młodocianego,
  • utrudniać młodocianemu wypełnianie obowiązku szkolnego.

Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem zawiera się na piśmie. Powinna ona zawierać: strony i rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy i płacy – rodzaj i miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, kwotę wynagrodzenia za pracę, termin jej rozpoczęcia i zakończenia.

Podczas zatrudniania młodocianych pracowników należy ustalić wymiar oraz rozkład czasu pracy. W okresie odbywania zajęć szkolnych pracownik młodociany nie może pracować więcej niż 12 godzin tygodniowo. W okresie wakacji czas pracy takiego pracownika nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

 

Dodaj komentarz