Giełda Papierów Wartościowych

finanse-firmy

GPW to instytucja zajmująca się organizowaniem obrotu papierami wartościowymi, takimi jak akcje, prawa do akcji, prawa do poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz jednostki indeksowe.

Giełda to jednak nie tylko obrót papierami wartościowymi, ale także zaplecze techniczne, które pozwala rozliczać się pomiędzy stronami, zapewnia możliwość wypłaty dywidendy oraz naliczanie odsetek.

Bezpośredni udział w giełdzie mają jej uczestnicy. Są nimi banki, biura maklerskie i domy brokerskie. Wyłącznie one mają prawo do składania zleceń na giełdzie, toteż pozostałe podmioty uczestniczyć mogą na niej tylko za ich pośrednictwem.

Giełda Papierów Wartościowych ma ogromne znaczenie w całej gospodarce rynkowej. Najprościej mówiąc konsoliduje jednostki dysponujące kapitałem z podmiotami, które go poszukują. Jednocześnie pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem oraz gromadzić kapitał na rozwój działalności przez emisję papierów wartościowych.

 

Zobacz także jak przebiega kontrola podatkowa:

Dodaj komentarz