Zawieszenie działalności

jak-zawiesic-dzialalnosc

Rok 2018 przyniósł nowe przepisy w Ustawie o prawie przedsiębiorców, które wchodzą w tzw. ustawę „Konstytucji dla biznesu”, które wprowadzają możliwość bezterminowego zawieszenia działalności na okres, który należy wskazać we wniosku o zawieszenie działalności.

Działalność gospodarczą może zawiesić:
– przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, bądź zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, bądź rodzicielskim,
– przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik w spółce cywilnej i poza tą spółką,
– przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej (wówczas istnieje możliwość zawieszenia jednej lub kilku spółek).

Jeśli chodzi o czas zawieszenia działalności, jest to:
– w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – 30 dni,
– w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS – na dłużej niż 30 dni, ale na krócej niż 24 miesiące.

Dodaj komentarz