Jedna z zasad rachunkowości – zasada współmierności

zasady-rachunkowosci

Przepisy obowiązujące w Polsce określają kilka sztandarowych zasad odnośnie jej prowadzenia. Mimo tego, iż wiele osób jest zdania, iż wprowadzają one niepotrzebne zamieszanie i powodują utrudnienia w prowadzeniu rachunkowości, to jednak pozwalają na precyzyjne prowadzenie firmowej rachunkowości. Prawidłowo prowadzona rachunkowość spółki, daje przedsiębiorcy możliwość precyzyjnego ukazywania przedsiębiorcy stanu finansowego firmy.

Tak więc jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada memoriałowa, aczkolwiek równie ważna okazuje się zasada współmierności, która ściśle się z nią wiąże i to właśnie o niej pokrótce napiszemy.

Jeśli chodzi o zasadę współmierności przychodów i kosztów, polega ona na tym, iż koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia danych przychodów, muszą zostać w księgach rachunkowych w tych samych okresach rozrachunkowych, co osiągnięte przychody. Zasada współmierności ma zastosowanie w głównej mierze w kosztach bezpośrednich.

Dodaj komentarz