O dowodzie księgowym

księgowość firmy

O dowodzie księgowym mówi się, iż jest dokumentem stanowiącym podstawę księgowania, która stwierdza fakt zaistnienia danej operacji gospodarczej. Dokument to pojęcie, które jest znacznie szersze od dowodu księgowego, gdyż obejmuje dokumenty podlegające księgowaniu, a więc dowody księgowe oraz dowody, które nie podlegają księgowaniu. Istotne jest zrozumienie, że dokumenty te ukazują zdarzenia gospodarcze, a z kolei dowody księgowe – operacje gospodarcze.

Dowody księgowe stanowią podstawę do tego, aby dokonać zapisów księgowych. Każdy ze sporządzonych dowodów musi zostać sporządzony w odpowiedni sposób, aby móc być dokumentem źródłowym, który może odzwierciedlać operację gospodarczą w jednostce. Wystawiony dowód stanowi podstawę ujmowania operacji operacji gospodarczej w odpowiedniej ewidencji.

Dowód księgowy powinien spełnić następujące funkcje:

– dokumentu,
– dowodową (potwierdza, że dane operacje miały miejsce),
– informacyjną (służy analizie),
– księgową (stanowi podstawę do ujmowania w księgach rachunkowych),
– kontrolną (daje możliwość kontroli zapisów księgowych).

Istnieją rodzaje dowodów księgowych takie, jak:
– dowody zewnętrzne obce,
– dowody zewnętrzne własne,
– dowody wewnętrzne.

Przeczytaj więcej na temat elementów składowych rachunkowości!

Dodaj komentarz