Ulga na start

Prowadzenie własnej działalności nie wiąże się jedynie z osiąganiem zysku, ale także z pewnymi kosztami, które musi ponieść przedsiębiorca. 31 marca 2018 roku obowiązywać zacznie ulga na start, która przeznaczona jest dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Kto może skorzystać z ulgi na strat?
Z ulgi na strat będzie mógł skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który.:

  • po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą,
  • podejmuje działalność kolejny raz, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności,
  • nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy działalności.

Ulga na start polega na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Wprowadzenie takiej ulgi ma za zadanie zachęcić ludzi do zakładania własnych działalności.

Skorzystanie z ulgi na strat nie jest obowiązkowe, lecz zależy od decyzji przedsiębiorcy. Osoba, która nie chce z niej skorzystać może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Nieopłacanie składek przez przedsiębiorcę w czasie korzystania z ulgi skutkuje brak prawa do świadczeń za ten okres czasu w przyszłości.

Dodaj komentarz