Jakie podatki musi regulować przedsiębiorca?

opodatkowanie-spolki

Przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zobowiązani są do regulacji podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, którego termin zapłaty oraz wysokość zależy przede wszystkim od wybranej formy opodatkowania.

Podatek VAT to podatek od wartości dodanej, który nakłada się na towar i usługi w każdym stopniu obróbki. Teoretycznie podatek ten jest obojętny dla przedsiębiorców, gdyż jest nim obciążony finalny nabywca. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, których przychody przekraczają określony limit zobowiązani są do rejestracji, jako czynny podatnik VAT.

Podatek od czynności cywilnoprawnych nakładany jest na niektóre transakcje w obrocie gospodarczym. Podatkowi temu podlega umowa sprzedaży, pożyczki, dożywocia, darowizny, o dział spadku, ustanowienie hipoteki, depozytu nieprawidłowego, odpłatnego użytkowania i umowy spółki.

Podatek od nieruchomości obejmuje grunty, budynki i budowle. Jego wysokość ustala gmina z tego powodu może być od inny w różnych regionach.

 

Dodaj komentarz