Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

zwolnienie_z_pracy

Silna ochrona kobiet przed zwolnieniem obowiązywać zaczyna już w okresie ciąży. Jeżeli mowa o pracę została zawarta z ciężarną na czas określony, lub próbny przekraczający miesiąc, to w takim przypadku zwolnienie nastąpić może dopiero do dnia porodu.

Żadna ciężarna natomiast nie jest chroniona przed zwolnieniem, gdy zachodzą jasne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Sytuacja taka może mieć więc miejsce:
– w momencie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
– popełniła przestępstwo, które nie umożliwią dalszego zatrudniania na zajmowanym dotychczas stanowisku,
– zawiniona została utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy.

Pracodawca zwolnić może także ciężarną pracownicę, jeżeli firma ogłasza upadłość lub likwidację – okres wypowiedzenia może zostać skrócony, ale jednocześnie wypłacone zostanie pracownicy odszkodowanie.

Ochrona przed zwolnieniem dotyczy natomiast także urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Właściciel przedsiębiorstwa nie ma także prawa rozstać się z pracownicą, jeżeli jest ona uprawniona do urlopu wychowawczego i zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy.

Dodaj komentarz